7. Započeti s provedbom Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. godine

» Donijeti Akcijski plan provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji će uzeti u obzir novonastali kontekst pandemije.

» Podnositi godišnja izvješća o provedbi Akcijskog plana i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

» Uspostaviti institucionalni okvir provedbe i praćenja provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, osobito Posebno stručno povjerenstvo i
stručne radne skupine.

» Uspostaviti Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje u njegovoj zakonom definiranoj ulozi.