8. Provesti Cjelovitu kurikularnu reformu

» Donijeti Okvir nacionalnog kurikuluma.

» Uvesti devetogodišnje obvezno obrazovanje.

» Povećati izbornost predmeta u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi.

» Revidirati i prilagoditi predmetne i međupredmente kurikulume na temelju prijedloga odgojno-obrazovnih radnika, suvremenih spoznaja i međunarodnih preporuka i okvira.

» Prilikom revizije i prilagodbe predmetnih i međupredmetnih kurikuluma, posebnu pozornost posvetiti prijeko potrebnim područjima osobnih i socijalnih vještina, prihvaćanja različitosti, mentalnog zdravlja, spolnog zdravlja te shvaćanju poduzetnosti kao opće društvene kvalitete.

» Uvesti cjelovit seksualni odgoj kao sastavni dio međupredmetne teme Zdravlje.