siječanj, 2023

24sijCijeli danMeđunarodni dan obrazovanjaRazgovarajte o tome koliko se u našem obrazovanju pripremamo za teme održivosti i/ili održivog razvoja. Imaju li sva djeca u Hrvatskoj jednaku mogućnost pristupa kvalitetnom obrazovanju? Što znači dostupno kvalitetno obrazovanje? Koje prepreke u dostupnosti obrazovanja postoje kod nas, koje grupe učenika su u posebno rizičnoj skupini? Što se može u RH učiniti da je svi imaju dostupno i kvalitetno obrazovanje?

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 4– Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Opća Skupština UN-a krajem 2018. godine proglasila je 24. siječnja Međunarodnim danom obrazovanja kako bi naglasila presudnu ulogu kvalitetnog i dostupnog obrazovanja u ostvarivanju svih Ciljeva održivog razvoja. 

Rezolucija tako navodi da: „obrazovanje igra ključnu ulogu u izgradnji održivog i otpornog društva i doprinosi postizanju svih ostalih Ciljeva održivog razvoja; povećava produktivnost pojedinaca i jača potencijal za ekonomski rast, razvija vještine potrebne za dostojanstven rad, razvija profesionalne vještine potrebne za održivi razvoj, uključujući u područjima vodoprivrede i sanitacije, zelene energije i očuvanja prirodnih resusa; pomaže iskorijeniti siromaštvo i glad, doprinosi poboljšanju zdravlja, promiče rodnu ravnopravnost i može doprinijeti smanjenju nejednakosti, promociji mira, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava“*.

U skladu s tim Rezolucija ističe važnost osiguravanja inkluzivnog i pravednog kvalitetnog obrazovanje na svim razinama – predškolskoj,osnovnoškolskoj, u srednjem i visokom obrazovnaju, uključujući i strukovno obrazovanje,  kako bi svi ljudi mogli aktivno doprinositi održivom razvoju.

*https://undocs.org/A/RES/73/25

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Razgovarajte o tome koliko se u našem obrazovanju pripremamo za teme održivosti i/ili održivog razvoja. Imaju li sva djeca u Hrvatskoj jednaku mogućnost pristupa kvalitetnom obrazovanju? Što znači dostupno kvalitetno obrazovanje? 

Koje prepreke u dostupnosti obrazovanja postoje kod nas, koje grupe učenika su u posebno rizičnoj skupini? Što se može u RH učiniti da je svi imaju dostupno i kvalitetno obrazovanje? 

Istražite kako se obrazovanje razvijalo kroz povijest od drevnih civilizacija do danas. Napravite zajednički mentalnu mapu povijesti obrazovanja.

X