rujan, 2022

28rujCijeli danMeđunarodni dan prava na pristup informacijamaUpoznajte se s radom info centra za mlade u vašoj regiji. Istraži ulogu i zadaće Povjerenika za informiranje. Pogledajte edukativni video o pravu na pristup informacijama.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 16 – Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

UNESCO je 2002. proglasio Međunarodni dan prava na pristup informacijama na temelju europske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Konvencije o pristupu informacijama. Pravo na pristup informacijama ključan je dio Članka 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima: Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.

Cilj aktivnosti koje se organiziraju na ovaj dan je podizanje svijesti građana o pravu na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, upoznavanje građana s pravima koja proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, te poticanje tijela javne vlasti na veću otvorenost prema građanima.

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Upoznajte se s radom info centra za mlade u vašoj regiji.

Istraži ulogu i zadaće Povjerenika za informiranje.

Pogledajte edukativni video o pravu na pristup informacijama.

X