GOOD INICIJATIVA

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine:


Mapa Hrvatske s članicama inicijative


Polazišne osnove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole

Zahtjevi GOOD Inicijative za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole