GOOD školica: Digital apps to spark democracy learning

Nastavljamo sa ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami_e nastavnici_e i stručni_e suradnici_e. Ova će GOOD školica biti usmjerena na digitalne alate koji se mogu koristiti u svakodnevnom radu a kako bi doprinijeli obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Nakon radionice sudionici_ce će:

  • biti upoznati s načelima i glavnim konceptima Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu (RFCDC) Vijeća Europe.
  • biti u stanju primijenite RFCDC kao vodič za dizajniranje nastavnih jedinica i obrazovnih projekata.
  • moći koristiti digitalne aplikacije kako bi učenicima pružili prilike za razvoj kompetencije za demokratsku kulturu.

Edukacija će se održati u srijedu, 25. svibnja 2022. od 18.00 do 20.00 sati na Zoom platformi i namijenjena je nastavnicima i nastavnicama svih razina obrazovanja. Trening će voditi Ana Leão. Ana je članica CETAPS-a i koordinacijskog tima CANDIICE-a, europskog Erasmus+ inovacijskog i istraživačkog projekta za edukatore o građanstvu (https://www.cetaps.com/ana-leao/).

Ana će predstavljati Forum za slobodu obrazovanja (članica GOOD-a).

Nakon selekcije (24. svibnja navečer), odabranim sudionicima_ama ćemo poslati potvrdu sudjelovanja i poveznicu za Zoom. Za sudjelovanje na edukaciji se izdaju potvrde.

VAŽNO: Radni jezik je engleski.

Prijaviti se možete do utorka, 25. svibnja, na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXL8GEiaSf0m3KSip4idGn_MhGism96Jyq2VYk9jtK5swSeg/viewform