GOOD Školica: Ljudska PRAVA – Ja znam, a ti?

Prepoznajem li kršenja prava u svakodnevnim situacijama? Kako reagiram u situacijama diskriminacije? Na koje sve načine mogu reagirati? Kako da ne budem promatrač?

Ova se pitanja nameću (mladima) vezano uz učenje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, a na ovoj GOOD školici pokušat ćemo dati odgovore na neka od njih. Predstaviti ćemo vam video materijale – osobne priče osoba koje su doživjele diskriminaciju i druge sadržaje ukupljene u aplikaciju te ćemo zajedno odigrati Kviz i razgovarati o rezultatima.

Kroz video materijale prezentirani su stvarni primjeri kršenja prava koje svakodnevno susrećemo, a interaktivni kviz poziva na reakciju i nudi neke od mogućih postupanja u tim situacijama.

Sadržaji aplikacije su i pregled teorije u kojoj su uz opća ljudska prava posebno opisana područja ženskih i LGBTIQ+ prava, prava manjina i radnička prava, te primjeri radionica, popis literature, filmova, portala i drugih izvora koji mogu biti korišteni kao edukativni materijali.

Svrha radionice je predstavljanje sadržaja aplikacije, refleksija sudionika_ca na sadržaje i odigrani Kviz te rasprava i međusobna razmjena praksi u kontekstu poticanja učenika na djelovanje u situacijama kršenja prava i diskriminacije.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 15. travnja od 15:00 do 17:00 sati na ZOOM platformi te je prvenstveno namijenjena osobama koje rade s djecom i mladima, tj. osobama koje rade u sustavu odgoja i obrazovanja.

PRAVA-u aplikaciju na radionici će predstaviti Hrvoje Mikulić, voditelj projekta.

Svim prijavljenima ćemo poslati potvrdu sudjelovanja i poveznicu za ZOOM na dan održavanja edukacije (15. travnja). Za sudjelovanje na edukaciji se izdaju potvrde.

Prijaviti se možete do ponedjeljka 15. travnja (podne) na ovoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjWp_q86SokjPFj2hdZew8wrGSBVklLUKlN8oqIV8DHvTkFw/viewform

PRAVA aplikacija nastala je u okviru istoimenog projekta koji se provodio u periodu od listopada 2022. do ožujka 2024., a u čiju je realizaciju bilo uključeno 9 partnerskih organizacija i škola, s uključenih preko 60 edukatora/ica i više od 200 učenika/ca.

Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.