O GOOD školici

Različita istraživanja ukazuju na nedostatak kompetencija učitelja da samostalno provode građanski odgoj kao poseban predmet. Inicijativa GOOD od 2008. godine značajno podupire učitelje i druge prosvjetne djelatnike kroz brojne obrazovne aktivnosti, čime je omogućena kvalitetna provedba građanskog odgoja i obrazovanja te daljnja izgradnja građanskih kompetencija učitelja i učenika.

GOOD inicijativa je 2021. godine pokrenula novi program namijenjen prvenstveno odgojno – obrazovnih djelatnika –  GOOD školica. Riječ je o programu kontinuiranog online usavršavanja kompetencija odgojno – obrazovnih djelatnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u svakodnevnom radu. Program je izrazito participativan, budući da odgojno – obrazovni djelatnici biraju teme za koje smatraju da su im najpotrebnije i na temelju njihovih potreba kontaktiramo  organizacije civilnog društva iz našeg članstva koje su se profesionalizirale za tu temu (svaku edukaciju provodi druga članica GOOD inicijative).

GOOD školica je nastala uslijed rasprave u javnosti oko poučavanja predrasuda i zadatka “Euro vlak – Euro-rail a la carte”, nakon koje je održana edukacija u kojoj smo zajedno s odgojno – obrazovnim djelatnicima analizirali tu (u krugovima neformalnog obrazovanja) dobro poznatu vježbu a kako bi ju mogli koristiti u nastavi bez straha – u svrhu promišljanja, a ne produbljivanja stereotipa. Edukacija se održala u tri termina i sveukupno je sudjelovalo 70 odgojno – obrazovnih djelatnika diljem RH. Nakon toga smo odlučili kontinuirano provoditi edukacije vezane uz različite dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja, a za koje su se pojedine članice GOOD-a profesionalizirale.

Evaluacije ovog programa ukazuju da je program izuzetno koristan, obrađene teme relevantne, zadovoljstvo polaznika postignuto. Međutim, ukazuju i na potrebu za kontinuiranim programom online učenja o aktivnom građanstvu i prilagodbi sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja online nastavi. Evidentan je golem interes i velika potreba za kvalitetnim, konkretnim i primjenjivim obrazovanjem nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja. Također, u svrhu širenja informacija o GOOD školici, ali i o ostalim relevantnim prilikama za usavršavanje u području građanskog odgoja i obrazovanja, pokrenuli smo mailing listu GOOD nastavnici.

Lista je namijenjena odgojno-obrazovnim djelatnicima i na nju se može prijaviti ovdje.


Izvješća s radionica 2021.:

Sadržaji iz GOO-a na satu povijesti: demokracija i ljudska prava 9.12.2021. u 18.00

Sudjelovalo 12 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Tena Banjeglav i Diana Todorova (Documenta – centar za suočavanje s prošlošću) i Branimira Penić (logistika)

Kako obilježiti Međunarodni dan ljudskih prava? 25.11.2021. u 18.00

Sudjelovalo 24 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Tina Đaković (Kuća ljudskih prava) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Neke teme koje bi govorile o temeljnim ljudskim vrijednostima; Teme prikladne za primjenu u OŠ; Kako osnažiti učenike, naučiti ih kako da poštuju sebe, da im se ojača samopouzdanje, kako ih naučiti da budu sretni i zadovoljni školom i svojim uspjesima, i kako da se nose s nevoljama i lošim uspjehon i razočaranjem; Stereotipi među ljudima i kao se tome obraniti; Radionice o temeljnim vrijednostima; Solidarnost; Održivi razvoj: primjeri dobre prakse u školama.

Generacija za V – razvoj volonterskih programa u školama 15.11.2021. u 18.00

Sudjelovalo 27 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Jelena Kamenko Mayer (Hrvatski centar za razvoj volonterstva) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Školski projekti usmjereni na volontiranje; Uvodenje seksualnog odgoja u škole; Uključivanje i djece s poteškoćama u razvoju; Vladavina prava, stereotipi u zanimanjima; Mogućnosti rada vijeća učenika; Osnivanje školske zadruge; Učiti kako učiti – razvoj vještina

Što je debatni klub i kako ga voditi? 15.11.2021. u 18.00

Sudjelovalo 20 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Darija Jeger (Hrvatsko debatno društvo) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Recimo, nešto iz područja medijske pismenosti; Teme slične ovoj, koje bi nama nastavnicima mogle dati ideje kako unaprijediti svoj rad; Primjeri dobre prakse korištenja debate u nastavi; Sve teme koje se tiču građanskog odgoja i obrazovanja te održivog razvoja.

Što je debatni klub i kako ga voditi? 10.11.2021. u 18.00

Sudjelovalo 14 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Darija Jeger (Hrvatsko debatno društvo) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Teme vezane uz spolnog odgoja isl.; razvijanje tolerancije, prihvaćanje različitosti.

Što je debatni klub i kako ga voditi? 8.11.2021. u 18.00

Sudjelovalo 15 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Darija Jeger (Hrvatsko debatno društvo) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Teme poput medijacije, mirnog rješavanja sukoba, prijedlog aktivnosti s djecom; Primjeri dobre prakse debatnih metoda u nastavi goo ili sro-a; Sve što ima veze sa debatnim klubom, funkcioniranjem kluba u praksi te organizacijom natjecanja i rada će sigurno biti korisno i zanimljivo; Primjeri dobre prakse na sve teme.

Što je debatni klub i kako ga voditi? 28.10.2021. u 18.00

Sudjelovalo 20 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Darija Jeger (Hrvatsko debatno društvo) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: debata u online obliku

Kako uvesti zero waste teme u nastavu? 21.10.2021. u 18.00

Sudjelovalo 21 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Irena Burba i Nina Brnić (Zelena Istra) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Planiranje i izrada školskog vrta; Klima, klimatske promjene; Suradnja s civilnom društvom; Kako uvesti temu očuvanja okolisa za mlade na nacin da im to bude zanimljivo i nesto novo; Djeca s teskocama u razvoju u inkluzivnom obrazovanju; Bilo što iz područja građanskog odgoja, zdravstvenog odgoja, odgoja za održivost. S naglaskom na primjere konkretnih radionica i aktivnosti za učenike te dijeljenje iskustava kolega; Vladavina prava; Zanima me kako najbolje učenike/učenice uključiti u volonterski rad; Debatni klub; Financijska pismenost

Coming out 30.9.2021. u 18.00

Sudjelovalo 17 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Danijela Almesberger (Udrugi LORI), Daniel Martinović (Dugine obitelji) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: bilo koju tema koja pomaže u razvijanju inkluzivne i pozitivne školske sredine; Zaštita mentalnog zdravlja i socijalna prava lgbtq osoba, nešto u tom kontekstu; Konkretne strategije pomoći učenicima za proces coming outa; Više konkretnih primjera i akcija o tome što poduzeti i kako pružiti podršku pri outanju; Kako educirati učenike i smanjivati predrasude kod učenika koji imaju homofobne ispade

Vijeća učenika: izazovi i prilike 16.9.2021. u 18.00

Sudjelovalo 26 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Trenerice: Sara Sušanj i Ema Zufić (Udruga Delta) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: teme vezane uz dječju participaciju u školi i zajednici, rad Vijeća učenika – pravni okvir, aktivnosti, metode rada, teme vezano uz mentalno zdravlje i motivaciju, debatu i vođenje debatnih klubova.

Kako koristiti vježbu “Barometar stavova” 24.6.? 24.6.2021. u 18.00

Sudjelovalo 10 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Valentina Gambiroža Staković (DrONe) i Branimira Penić (DrONe, logistika)

teme koje se traže: teme vezane uz ljudska prava, zaštitu okoliša, migranti, održivi razvoj, etički izazovi i nove tehnologije; kako prilagoditi debatu učenicima s teškoćama; rješavanje sukoba, teme vezane uz ljudska prava, zdravstveni odgoj, socijalne vještine; nešto vezano uz seksualni odgoj, seksualni odgoj, građanska prava, rješavanje sukoba (s roditeljima i djecom).

Kako pričati o nasilju u mladenačkim vezama? 10.6.2021. u 18.00

Sudjelovalo 20 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Lorena Zec i Mirela Pašić (Centra za nenasilje i ljudska prava SOS Rijeka) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, kako provesti debatu, volonterstvo, LGBTIQ teme, rodna ravnopravnost, pravo žene na izbor, interkulturna škola, pristup sa žrtvama nasilja

Kako podučavati o LGBTIQ temama? 3  – 7.6.2021. u 18.00

Sudjelovalo 14 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Daniel Martinović (Dugine obitelji) i Branimira Penić (logistika)

Kako provesti vježbu “Korak naprijed”?  – 25.5.2021. u 18.00

Sudjelovalo 22 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Ivana Milas (Nansen centar za dijalog), Nikica Torbica (Dkolektiv) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, kako provesti debatu, volonterstvo, LGBTIQ teme, rodna ravnopravnost, pravo žene na izbor, interkulturna škola, pristup sa žrtvama nasilja

Kako pričati o seksualnom nasilju?  – 20.5.2021. u 18.00

Sudjelovalo 21 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Josipa Tukara Komljenović (Ženska soba) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Štogod je primjenjivo i praktično; vezane za stručne suradnike; cyberbulling i još više lgbt tematike; prijedlozi radionica i predavanja za sat razrednika, pogotovo za OŠ; kako djeci i mladima olakšati razvod roditelja; pružanje emocionalne podrške zlostavljanim osobama (učenicima); seksualni odgoj u osnovnoj školi; edukacija za roditelje; Seksualni odgoj; Neravnopravnost spolova u svijetu rada

Kako podučavati o LGBTIQ temama? 2  – 6.5.2021. u 18.00

Sudjelovalo 14 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Matea Popov (Dugine obitelji), Daniel Martinović (Dugine obitelji) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Primjeri radionica o LGBTIQ temama; Obrada svih kontroverznih tema je dobrodosla, kao i sto vise prakticnih primjera(radionice i obrade konkretnih tema-svejedno koje su teme, konkretni primjeri radionica s ucenicima su uvijek dobrodosle kao nove ideje); Kako se nositi s homofobijom / transfobijom / ksenofobijom u edukativnom okruženju i u pokušajima edukacije; Iskustva iz životnih situacija (u školi, zajednici) pripadnika LGBTIQ populacije. Naročito me zanimaju iskustva iz razreda/škole.

Kako podučavati o LGBTIQ temama? 1 – 22.4.2021. u 18.00

Sudjelovalo 18 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Matea Popov (Dugine obitelji),  Daniel Martinović (Dugine obitelji) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Kako razgovarati s ortodoksnim katolicima o toj temi?; Pregled istraživanja kojima se mogu opovrgnuti predrasude, kako konstruktivno odgovoriti na govore mržnje; iskustva iz prakse, primjeri radionica za učenike; LGBT književnost; “Kako voditi razgovor u kojem se učenik outa”; mitovi o LGBTIQ zajednici.

Obrada predrasuda i stereotipa u nastavi 3 – 8.4.2021. u 18.00

Sudjelovalo 20 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Martina Horvat (Ambidekster klub),  Daniel Martinović (Dugine obitelji) i Branimira Penić (logistika)

teme koje se traže: Spol i rod, transrodnost (razlikovanje ovih termina i osmišljene radionice za razred); ljudska prava, predrasude prema odredenim društvenim skupinama, kako razvijati kriticko misljenje; Predrasude prema mentalnim bolesnicima; Agresija političke korektnosti; feminizam (poglavito pravo žene), vršnjačko i rodno uvjetovano nasilje, radionice o rodnom identitetu i vjerskoj različitosti; predrasude i stereotipe društva prema osobama s invaliditetom; sadržaji vezani za ostale međupredmetne teme; seksualne manjine, kako razgovarati s učenicima o transrodnim osobama; Odnos prema migrantima; teme nasilja u vezama, vršnjačke sukobe.

Obrada predrasuda i stereotipa u nastavi 2 – 25.3.2021. u 18.00

Sudjelovalo 22 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Tina Đaković (KLJP) Martina Horvat (Ambidekster klub) i Daniel Martinović (Dugine obitelji)

teme koje se traže: primjeri različitih vježbi (kako ih provesti), bilo koja tema koja razvija toleranciju prema drugim i drugačijima, seksualna edukacija, kako podučavati učenike o LGBTIQ temama, ravnopravnost, kako ojačati učenike u iznošenju vlastitih stavova i mišljenja, rodno uvjetovano nasilje

Obrada predrasuda i stereotipa u nastavi – 18.3.2021. u 18.00 (do 20.00)

Sudjelovalo 28 nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca

Treneri: Tina Đaković (KLJP) i Daniel Martinović (Dugine obitelji) + Branimira Penić (DrONe) logistika

teme koje se traže: teme propisane međipredmetnom provedbom, medijska pismenost, društvene mreže, LGBTQ tematika, manjine i ljudska prava, osobne i socijalne vještine, rad s roditlejima na ovakve teme, GOO, vegetarijanstvo i prava životinja, ženska prava, potrošačka prava.


GOOD školica – dodatni komentari

 • Zahvaljujem Vam na informaciji o nadolazećoj edukaciji. Sve prethodne u kojima sam imala priliku sudjelovati su bile iznimno korisne te se nadam prisustvovanju i ovoj. Zahvaljujući članstvu u grupi Good nastavnici, imam priliku steći nova znanja i iskustva i ovim putem Vam zahvaljujem na angažmanu.
 • Mislim da je odlično da su radonice organizirane u vremenu od sat do sat i pol, da ima razmjene ideja, i mišljenja, te da se konkretno govori o problemu ili temi.
 • Zadovoljna sam cijelom edukacijom, i predavanjem i radioničkim dijelom. Da je mogla biti uživo, sigurna sam da bi svi sudionici lakše podijelili svoja iskustva.
 • Hvala vam na online radionici. Mnogo sam naučila. Nastavite i dalje obrazovati prosvjetne radnike i lokalno društvo.
 • Sjajna edukcija, vrlo korisno i primjenjivo! Sve pohvale organizatorima i predavačici!
 • Meni je radionica od 10. studenog 2021. bila zaista zanimljiva i ja ne bih ništa mijenjao. Sviđa mi se što su predavačice opuštene, vesele i spremne pomoći u vezi svega te ne bih htio da se to promijeni.
 • Odlična uvodna edukacija, ali otvorilo mi se još puno pitanja! Mislim da mi za vođenje debatnog kluba treba još dodatnih uputa.
 • Keep up the good work 😉
 • Volio bih da Darija češće održava radionice.
 • Sve pet, možda da se zadatci (poput argumenata) rješavaju u paru ili na način koji bi omogućio da se saslušaju i napravi refleksija na uratke svih sudionika_ca.
 • Pohvaljujem voditelje koji, iako izvanredno dobro upućeni u sadržaj radionice, svoje znanje prenose kolegijalno, nimalo svisoka, uvažavajući mišljenje polaznika radionice.
 • Svakako pohvaljujem temu, smatram da je potrebno da ovakvih edukacija bude što više i rado bih i dalje u njima sudjelovala. Međutim, cijeli prvi dio edukacije nije bio prilagođen ciljnoj populaciji odgojno-obrazovnih djelatnika (preporučujem uključiti što više konkretnih primjera učenika, a ne odraslih ljudi – ako je potrebno, prikupite ih unaprijed od djelatnika škola čije kontakte imate), a i s obzirom da je edukacija namijenjena nastavnicima, potrebno ju je metodički doraditi (da ima jasnu strukturu i da se na slajdovima nalaze najvažnije informacije jer je puno njih izgovoreno, a malo njih i vizualno prikazano). Svakako bi što više trebala biti orijentirana na konkretne primjere i savjete. Moje je glavno očekivanje bilo dobiti konkretne smjernice za rad s LGBTQ učenicima, a nisam ih dobila (osim u zadnjem dijelu gdje ste odgovarali na pitanja iz prijavnog obrasca, i u dostavljenim materijalima) – težište bi trebalo biti na tome. Prva bi aktivnost (uparivanje) bolje funkcionirala kad se traženi pojam ne bi spominjao u definicijama, i kad bi bila izvedena korištenjem nekog digitalnog alata (npr. Mentimeter, Socrative) umjesto pisanjem odgovora u chat.
 • Ovakav je tip i način radionice-edukacije idealan. Aktualizacija, interakcija, digitalni alati i diskusija. Odlično.
 • Pohvala za organizaciju i vođenje, zato i obožavam ove neformalne edukacije,osim što upoznaš sjajne ljude, stekneš nova znanja i vještine, nakon njih uvijek dobijem vjetar u leđa i novu motivaciju za rad, a zaista sada na kraju još jedne vrlo izazovne godine bila mi je potrebna. Hvala Vam
 • Ovaj oblik edukacije je odličan – konkretni primjeri i savjeti, isprobavanje radionice, konkretni materijali za provedbu, iskustveno učenje. Samo tako nastavite 🙂
 • Predavačice su bile odlične, predavanje je bilo jako kreativno osmišljeno, stoga je bio užitak sudjelovati.
 • Da sam bas ugodno iznenađena količinom pozitivne energije i entuzijazma predavačica te da je bilo bas zanimljivo i ugodno slušati.
 • Predavačice Mirela i Lorena su bile izvrsno pripremljene, stručne i profesionalne, a s druge strane uspjele su stvoriti jednu opuštenu i ugodnu atmosferu u kojoj je bilo užitak sudjelovati. Čestitam predavačicama!
 • Sve pohvale organizatoru za stručnost, trud i entuzijazam koji prenosite na nas. Ostanite takvi!
 • Svaka vaša radionica je odlična i samo dalje nastavite. Uvijek se veselim sudjelovanju.
 • Sve je bilo super! Čarobna kutija je bila preugodno iznenađenje 😀
 • Apsolutna sam zadovoljna organizacijom, općenito tematikom i predavačima. Sve pohvale za sve edukacije u kojima sam do sad sudjelovala.
 • Na buduće edukativne video materijale staviti titlove – misliti i na gluhe i nagluhe osobe koje inače otežano ili nikako ne mogu pratiti sadržaj.
 • Konkretno razrađeni primjer, pripremu za nastavu s vejžbama, koji se može provesti u razredu s učenicima i učenicama na temu s edukacije. Ideje za školski projekt.
 • Super su mi sve vaše edukacije – konkretne, zanimljive, stručno odrađene. Veselim se novim susretima.
 • Nastavno na ovo prethodno. U svom radu sam imao zbilja raznih situacija i učenika. HIV pozitivnog gay klinca, lezbijku, transrodnu osobu…..njima troje sam bio razrednik. A u jednom razredu u kojemu sam predavao sam imao dvije lezbijke i dva gay momka, od kojih je jedan naknadno shvatio da je transrodan. Mislim da treba i o tome malo porazgovarati. Možda čak i ne kao neka formalna edukcija, nego više kao neki razgovor tips & tricks. Što onda i ispada kao neka edukacija. 😀
 • Iako na mom predmetu (matematika) ustvari nemam nekih tema o kojima možemo o tome popričati, smatram građanski odgoj i obrazovanje izuzetno bitnim. Toliko bitnim da kad vidim da im se ne radi matematika, onda ću radije ad hoc izvući neku radionicu iz priručnika “Svi različiti – svi jednaki”, brzinski se upoznati s nekom vježbom (iako sam svjestan da se za to treba puno detaljnije spremiti!), i provesti to umjesto da ih silim matematikom….jer kad ih silim na nešto, onda je to samo kontraproduktivno. Ja imam dojam da se nešto napravilo, a nije se napravilo ništa. Nije mi žao onda “potrošiti” vrijeme na to nešto drugo, jer znam da kad će im se raditi matematika, onda ćemo u jednom satu napraviti duplo. Važnije mi je da iz škole izađu kao Ljudi, a ne kao programirana računala. A ionako sam na satovima razredne zajednice više “pilao” po tim temama nego klasično “zašto su ti ocijene takve-i-takve?”.
 • Predavači su educirani i vladaju temom, no u nekim odgovorima može se primijetiti “napadački” pristup koji može biti kontraproduktivan. Smatram da je važno pri izlaganju distancirati se od emocionalne uključenosti u temu.
 • Sve je jako lijepo osmišljeno, a najdraža aktivnost mi je diskusija i razmjena iskustva. Sve pohvale za organizatore i predavače, a i za Branimiru koja je zaista ažurna u odgovaranju na mailove 🙂
 • Hvala na angažmanu. Drago mi je da i u online okruženju postoje dinamične i zanimljive radionice i uvijek ću se rado odazvati jer mi se ovako puno lakše organizirati nego za susret uživo, a ne mogu reći da se gubi osjećaj stvarnog kontakta. I sami ste primijetili da ljudi rado diskutiraju i nakon službenog zavrsetka radionice i to govori puno 😉
 • Samo ovako nastavite! Trebalo bi biti više ljudi koji govore o važnim temama s entuzijazmom poput vašeg. Hvala od srca!
 • Unatoc zahtjevima online organizacije, radionica je odlicno organizirana, svaka čast!
 • Izvrsno organizirano, pozitivno je što smo svi mogli postavljati pitanja, komentirati ako smo to željeli.
 • Projekti, primjeri dobre prakse, ideje za provesti projekte u školi
 • Ustrajati na provođenju vježbe upoznavanja.
 • Sve je bilo izvrsno, posebice pripremljenost kolegice Martine, a najviše mi se sviđala mogućnost diskusije sa svim sudionicima.