Gospić: Okrugli stol ‘Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje!’

3. veljače je u snježnom Gospiću, u Kulturno informativnom centru održan drugi po redu okrugli stol na temu vršnjačkog nasilja među djecom i mladima. Okrugli je stol dio kampanje ‘Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje!’, a su-organizirali su ga Udruga Pokretač iz Korenice i Centar za mirovne studije.

Okrugli je stol započet prikazom rezultata istraživanja o vršnjačkom nasilju. Rezultati istraživanja potvrđuju visoku pojavnost nasilja, osobito verbalnog koje uključuje ogovaranje, vrijeđanje, izrugivanje, omalovažavanje, socijalno isključivanje, dok se ono fizičko pojavljuje rjeđe. Jednako tako, istraživanje ukazuje da se vršnjačko nasilje događa uglavnom na mjestima izvan same nastave i škole, sve češće na Internetu i društvenim mrežama. Učenici  najvišu  socijalnu  distancu  iskazuju  prema  učenicima  Romima  i  prema  učenicima  s problemima u ponašanju. S druge strane, najmanje je socijalna distanca izražena prema učenicima hrvatske nacionalnosti te prema učenicima čiji su roditelji razvedeni. Prepoznavanje  i pravovremeno reagiranje na nasilje je osnovni preduvjet kako bi djeca, obitelj, škola i šira zajednica mogli uočiti te pravovremeno i kvalitetno reagirati kada se dogodi neki od oblika vršnjačkog nasilja, upozorila je Lana Jurman, koordinatorica istraživanja. Detaljnije informacije o istraživanju kao i pregled programa prevencije vršnjačkog nasilja u izvedbi osam organizacija civilnoga društva, nalaze se u cjelovitoj publikaciji istraživanja.

Izuzev spomenutog, predstavljena je evaluacija radionica koju zajednički provode Sveučilište u Zadru, Odsjek za nastavničke studije Gospić i Gimnazija Gospić kroz projekt Prevencija nasilja u mladenačkim vezama (projekt Društva za psihološku pomoć). Evaluaciju su predstavile Anela Nikčević-Milković, profesorica i voditeljica izbornih kolegija Trening socijalnih vještina i Nasilje nad i među djecom i mladima te Božica Jengić, pedagoginja Gimnazije Gospić. Dodatno je Viktor Božičević, psiholog Zavoda za javno zdravstvo, iznio podatke o konzumaciji alkohola u srednjoškolaca u Ličko-senjskoj županiji te povezanosti s nasiljem pri čemu je potvrdio kako je više od 90% slučajeva nasilja upravo povezano s konzumacijom alkohola. Božica Žubrinić iz PU Ličko-senjske iznijela je kako je ipak zabilježen pad vršnjačkog nasilja (mladi do 21 godine života) u županiji.

Svoj su rad na prevenciji nasilja među mladima iznijeli učenici, nastavnici i pedazozi. Anka Nikšić, pedagoginja Osnovne škole dr. Jure Turića iz Gospića te Dijana Nikšić, pedagoginja i Dario Eror učenik Srednje škole Otočac predstavili su kreativne školske procese svojih vršnjaka i nastavnika kroz mjuzikle, radionice, poruke uobličene u kampanje Ja zvonim, a ti? i Zvoni za nenasilje.

Sudionici su skupa nanovo pokazali kako su strukturirano provođenje slobodnog vremena i kvaliteta obiteljskih odnosa osnovni čimbenici zaštite od nasilja. Vrijedne rezultate rada u zajednici na taj su način izložile Petra Fleković i Anita Pezelj iz Ambidekster kluba koji provodi projekt ‘Klikom za sigurnost u Gospiću.

U raspravi Suradnja aktera u zajednici, podrška lokalne samouprave  i načini poboljšanja/unapređenja pristupa u prevenciji nasilja među mladima uz isticanje niza kvalitetnih projekata u suradnji škola i policije te cijele zajednice (poput nacionalnog projekta ‘Živim život bez nasilja’ ili ‘Zajedno više možemo’), iznesene su sljedeće preporuke upućene lokalnim vlastima, ravnateljima i drugim akterima u zajednici:

  1. Potrebno je sustavno ulagati u razvoj postojećih škola bez nasilja i poticati njihovu kvalitetnu suradnja s udrugama u provedbi dugoročnih prevencijskih programa.
  2. Omogućiti školama prilagodbe vlastitih školskih kurikuluma i takvu organizaciju nastave koja će omogućiti sudjelovanje na aktivnostima prevencije.
  3. Omogućiti podršku konkretnim projektima škola i udruga u prevenciji nasilja, osobito internetskog nasilja, uz edukaciju djece i roditelja o prepoznavanju internetskog nasilja i načina reagiranja na isto.
  4. Poticati kvalitetniju suradnju škola i roditelja putem redovitih sastanaka i drugih aktivnosti informiranja (npr. kontakt emisije na radijskim postajama).
  5. Poticati kvalitetniji i efikasniji rad Vijeća roditelja kao spone između učenika, škola i zajednice.
  6. Pokrenuti revitalizaciju projekta otvaranja Kluba mladih u Gospiću kao prostora strukturiranog provođenja slobodnog vremena.
  7. Više surađivati i uključivati studente s dvaju fakulteta u Gospiću u rad civilnih udruga te uključivanje u osnivanje novih civilnih inicijativa i udruga.
  8. Podržati razvoj aktivnosti školske medijacije i medijacije u zajednici kroz suradnju škola, udruga, centara za socijalnu skrb, policije i lokalnih vlasti.
  9. Poticati široku suradnju i izgradnju kvalitetnih odnosa svih aktera u zajednici – škola, sveučilišta, policije, centara za socijalnu skrb, vjerskih zajednica i drugih.
  10. Namicati sredstva iz europskih fondova za gradske i županijske suradničke projekte u prevenciji nasilja u izgradnji lokalne infrastrukture i podrške razvoju ljudskih i materijalnih resursa za dugoročni rad.