Interkulturalnost i manjinske kulture u odgojno-obrazovnom sustavu

U Pakracu su se 20.11.2014. okupile organizacije civilnog društva koje se bave interkulturalnim i manjinskim obrazovanjem, dionici iz lokalne samouprave, škola i tijela javne uprave koja se bave obrazovanjem kako bi razmijenili iskustva o primjerima dobre prakse i izazovima interkulturanog obrazovanja i obrazovanja nacionalnih manjina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOkrugli stol naziva “INTERKULTURALNOST I MANJINSKE KULTURE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU” – Interkulturalno obrazovanje i obrazovanje nacionalnih manjina –organizirali su Srpski demokratski forum, Nansen dijalog centar  i Inicijativa organizacija civilnog društva „SVI Mi – Za Hrvatsku svih nas“ kako bi kroz razmjenu iskustva i primjera dobre prakse kreirali preporuke za unapređenje postojećih oblika obrazovanja.

Jedna od tema bila je važnost sustavnog i kvalitetnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja koji će obuhvaćati i interkulturalnost. Martina Horvat iz GONG-a predstavnica inicijativa organizacija civilnog društva GOOD i SVI MI – Za Hrvatsku svih nas naglasila je da je interkulturalno učenje sastavnica i Programa za ljudska prava Vlade RH iz 1999. i građanskog odgoja i obrazovanja, ali u postojećim nastavnim planovima i programima nema dovoljno prilika za interkulturalno učenje, a osobito za učenje kroz izvanučioničku nastavu i izlazak u zajednicu.

To potvrđuju i podaci istraživanja koji govore o sve većoj socijalnoj distanci mladih prema osobama drugih etničkih i nacionalnih pripadnosti, osobito prema Romima i Srbima, ali i nerazumijevanje ustavnog načela nacionalne ravnopravnosti  (koje se pokazalo u istraživanju političke pismenosti mladih koji su proveli GONG i FPZG i prema kojem preko 40% ispitanih srednjoškolaca smatra da bi etnički Hrvati u Hrvatskoj trebali imati veća prava od ostalih). U takvom okruženju manjine nemaju podršku za učenje o vlastitoj kulturi, jeziku i pismu te se javljaju izazovi u provedbi modela obrazovanja manjina.