Kako pričati o seksualnom nasilju? – edukacija za nastavnike/ce

Potaknuti uspješno organiziranim ciklusom radionica za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o načelima poučavanja o predrasudama i stereotipovima, te kako poučavati o LGBTIQ temama odlučili smo nastaviti s online edukacijama koje obrađuju različite teme. 

Teme edukacija biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih.

Jedna od tema koja se ponavljala je rodno uvjetovano nasilje i prema tome sljedeće edukacija je “Kako pričati o seksualnom nasilju?” i održat će se u četvrtak, 20. svibnja u 18:00 sati.

Tijekom edukacije će biti predstavljena problematika seksualnog nasilja, kao jednog od dva dominantna oblika rodno uvjetovanog nasilja. Sadržaj edukacije će obuhvatiti definiranje oblika seksualnog nasilja, rasprostranjenosti, specifičnostima seksualnog nasilja, specifičnostima seksualnog nasilja koje preživljavaju djeca te što učiniti kada/ako nam se dijete koje ga je preživjelo obrati. U posljednjem dijelu edukacije će biti predstavljen Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te obvezama odgojno-obrazovnih institucija, kao i program “Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program” (SNEP program) za srednje škole kojeg je Ženska soba – Centar za seksualna prava razvila. Tijekom edukacije su planirane vježbe i diskusija te prostor otvoren za pitanja sudionika_ca. 

Edukacija se održava online, traje 120 minuta, a broj sudionika/ica je ograničen na 30!!

Edukaciju vodi iskusna edukatorica iz GOOD inicijative: Josipa Tukara Komljenović, mag. soc. (Ženska soba – Centar za seksualna prava)

Prijave do srijede 19.05. na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3YuHBoIYiSD8osDl3j89o0ITzryKKHXBfUJwQ26l15dFO0w/viewform