Katalog programa neformalnog obrazovanja

Razvijen u sklopu projekta „Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama“ te uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Katalog ima za cilj omogućiti zainteresiranim organizacijama da oglašavaju svoje programe i razmjenjuju iskustva s onima koji provode slične programe, stručnom osoblju škola zainteresiranom za usavršavanje u području građanskog odgoja i obrazovanja, kao i svim osobama zainteresiranim za cjeloživotno učenje.

Katalog je jednostavan za korištenje, interaktivan te omogućava registriranim korisnicima/udrugama autonomiju u načinu prijave svojih programa, ali i raznolike mogućnosti pretrage koje olakšavaju pronalazak programa od njihova interesa, bilo da se radi o nadolazećim, ili prethodno provedenim.

Katalog možete pronaći na adresi http://edukatalog.info/