Materijali i publikacije GOOD inicijative za škole


Građanski odgoj i obrazovanje


Zenzerović Šloser, I., ur. (2014.) Znam, razmišljam, sudjelujem – Priručnik za nastavnike: Pomoć u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Zagreb Centar za mirovne studije/Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.cms.hr/system/publication/pdf/80/GOO_prirucnik_za_nastavnike_Prer2izd_SCREEN.pdf


Torbica, N. i Milas, I. (2021) GOO u Osijeku – mala zbirka naše prakse. Osijek. Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj

URL: http://goo.hr/wp-content/uploads/2021/07/GOO-u-Osijeku-Mala-zbirka-nase-prakse.pdf


Bajkuša, M., Pecolaj, D., Šarić, M. (2021) Učenik građanin – Zbirka prijedloga nastavnih priprema uz priručnik Građanski odgoj i obrazovanje. Zagreb. Forum za slobodu odgoja

URL: https://fso.hr/wp-content/uploads/2021/05/2021-Ucenik-gradanin_zbirka.pdf


Čubrilo, S., Krušić, V. i M. Rimac Jurinović (2017.) Odgoj za građanstvo, odgoj za život. Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse. Zagreb. Hrvatski centar za dramski odgoj i Školska knjiga.

URL: http://www.hcdo.hr/wp-content/uploads/downloads/2017/03/P91557_Odgoj_za_gradanstvo.pdf

Sadržaj


Materijali vezani za pravno-političku dimenziju

Materijali vezani za kulturalnu dimenziju

Materijali vezani za područje ljudskih prava

Materijali vezani za metodiku nastave

Materijali vezani za ekonomsku/gospodarsku dimenziju

Materijali vezani za ekološku dimenziju

Ostali materijali


Materijali vezani za pravno-političku dimenziju


Bajkuša, M. (2012.) Obrazovanje protiv korupcije: prijedlozi nastavnih jedinica povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2012/12/2012_Obrazovanjem-protiv-korupcije.pdf


Bajkuša, M. (2017.) Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2017/02/Akademska-cestitost-i-plagiranje_fin.pdf


Bajkuša, M., ur. (2013.) Obrazovanje protiv korupcije: prijedlozi nastavnih jedinica. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: https://fso.hr/wp-content/uploads/2021/02/Brala-Popinjac-Prpic-Obrazovanje-protiv-korupcije-2014.pdf


Brala, D., Popinjač, M. i Prpić, M. (2014.) Obrazovanje protiv korupcije: Zbirka nastavnih priprema. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2014/04/Brala-Popinjac-Prpic-Obrazovanje-protiv-korupcije-2014.pdf


Buković, N., ur. (2009.) Učenička vijeća: Sudjelovanje učenika/ica u procesima donošenja odluka. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/17/U%C4%8Deni%C4%8Dka_vije%C4%87a_-_Sudjelovanje_u%C4%8Denikaica_u_procesima_dono%C5%A1enja_odluka.pdf


Sočo, A., (2019.) Priručnik za rad s vijećima učenika uz korištenje Dijaloga EU s mladima. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/16/Priru%C4%8Dnik_za_rad_s_vije%C4%87ima_u%C4%8Denika_uz_kori%C5%A1tenje_Dijaloga_EU_s_mladima.pdf


Bužinkić, E., ur. (2011.) Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/18/Koraci_do_uspje%C5%A1ne_politike_za_mlade_u_lokalnoj_zajednici.pdf


GONG (2000.-2010.) Publikacije o izbornom sustavu: Zbirni web prikaz publikacija na temu izbornog sustava nastale prije 2011. godine.

URL: http://gong.hr/hr/izborni-sustav/izborni-sustav-i-sve-oko-njega/


GONG (2005.-2010.) Publikacije o dobroj vladavini: Zbirni web prikaz publikacija na temu dpbre vladavine nastale prije 2011. godine.

URL: http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/dobra-vladavina-i-sve-oko-nje/


GONG (2008.-2010.) Publikacije za aktivno građanstvo: Zbirni web prikaz publikacija na temu aktivnog građanstva nastale prije 2011. godine.

URL: http://gong.hr/hr/aktivni-gradani/aktivni-gradani-i-sve-oko-njih/


GONG (2012.) Analiza referenduma u Hrvatskoj u odnosu na europske standarde: javnopolitički (policy) dokument o mogućnostima građanske participacije kroz referendume u komparativnoj perspektivi u odnosu na europske standarde.

URL: http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/AnalizareferendumauHrvatskojuodnosunaeuropskestandarde2.pdf


GOOD inicijativa i GONG (2016.), Demokracija i građanska participacija: prezentacija, publikacije i animirani film

URL: http://edu.goo.hr/


Pažur, M., ur. (2015.) Vijeća učenika – Praktični priručnik za voditelje vijeća učenika. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske. URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/19/Prakti%C4%8Dni_priru%C4%8Dnik_za_voditelje_vije%C4%87a_u%C4%8Denika.pdf


Sočo A. i B. Marjanović (2017) Strukturirani dijalog s mladima. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/10/publikacija_strukturirani_dijalog_s_mladima2017.pdf


Sočo, A., ur. (2011.) Mali rječnik pojmova politike za mlade i rada s mladima. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/21/Mali_rje%C4%8Dnik_pojmova_politike_za_mlade_i_rada_s_mladima.pdf


Sočo, A., ur. (2011.) Mladi: priprema, pozor, sudjelujte! Sudjelovanje mladih – modeli, mehanizmi, praksa. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/22/Mladi_priprema__pozor__sudjelujte__-_Sudjelovanje_mladih___modeli__mehanizmi__praksa.pdf


Udruga IKS (2013.) Škola prijateljica ljudskih prava. Petrinja: Udruga IKS.

URL: http://udrugaiks.hr/wp-content/uploads/2017/09/Skola_prijateljica_ljudskih_prava_IKS.pdf


Web portal “Imamo pravo znati” portal za pravo na pristup informacijama. GONG, Code for Croatia.

URL: http://imamopravoznati.org/hr


Gong (2018.) Imamo pravo znati (video).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=_rVScYBncns&


GONG (2018.) Prezentacija na temu “Građanin, a ne podanik! Građanka a ne podanica!” Politička pismenost – od klasične do suvremene demokracije – Edukacija za građansku pismenost GONG-a,

URL: https://gong.hr/politicka_pismenost_od_klasicne_do_suvremene_demokracije_zajedno/


GONG (2019.) Što radi civilno društvo? (video).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=N2eExJUEK40&t=


GONG (2019.) Kviz na temu “Izbori se! Izbori i referendumi”

URL: https://edu.gong.hr/2021/01/15/kviz-na-temu-izbori-se-izbori-i-referendumi/


GONG (2019.) Prezentacija na temu “Izbori i referendumi”

URL: https://edu.gong.hr/wp-content/uploads/2018/02/Izbori_referendumi.pdf


Skupina autora (2018.) EU pismenost: Učimo o EU. Zagreb: Gong, 2. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

URL: https://gong.hr/wp-content/uploads/2021/05/Prezentacija-Ucimo-o-EU.pdf


Nives, M., Berković J., Horvat M. (2014.) Analiza i zagovaranje javnih politika. Zagreb: EDU centar GONG-a u suradnji s Centrom za cjeloživotno obrazovanje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

URL: https://www.gong.hr/media/uploads/libera_digital_edited.pdf


GONG i GOOD Inicijativa (2018.) Ah, ta demokracija! (video).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=gT8Dj2fARvA


Bagić, D. (2011.) Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: GONG: Fakultet političkih znanosti.

URL: https://www.gong.hr/media/uploads/odgaja_li_skola_dobre_gradjane.pdf


Kovačić, M., Horvat M.: Od podanika do građana: Razvoj građanske kompetencije mladih
Zagreb: IDIZ, GONG

URL: https://www.gong.hr/media/uploads/od_podanika_do_gra%c4%91ana_tisak_zadnje.pdf


GONG (2018.) E-participacija i digitalna demokracija od lokalne zajednice do razine EU. Zagreb.

URL: https://gong.hr/brosura_e-participacija-i-digitalna-demokracija_od-lok-do-eu/


Šalaj, B., Hoffmann, D., Horvat M. (2018.) Edukacija za građansku pismenost Gonga: Politička pismenost. Zagreb: GONG. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje publikacije za učitelje.

URL: https://www.gong.hr/media/uploads/preliminarni_program_-_edukacija_za_gra%C4%91ansku_pismenost_2019.pdf


Bačić, L. ur. (2016.) Nastavni materijali: Govor mržnje i Anatomija fašizma.

URL: https://www.cms.hr/system/article_document/doc/356/Nastavne_jedinice_Govor_mrznje_Anatomija_fasizma.pdf


Materijali vezani za kulturalnu dimenziju


Bartulović, M. i B. Kušević (2016.) Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/86/_to_je_interkulturno_obrazovanje.pdf


Brajković, S., Čurila, I., Korbar, A., Kralj, E., Novak, B. i P. Radosavljević (2017.) ‘Buna Zua! Kum ješć?’: priručnik za učenje osnova bajaškog rumunjskog jezika. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.


Brajković, S., ur. (2015.) Odgoj za različitost – obrazovanje za društvenu pravdu. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.


Bužinkić, E., ur. (2010.). Mladi i društvo – pitanje identiteta. Bilten Studija o mladima za mlade 01/2010. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske,

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/23/Mladi_i_dru%C5%A1tvo___pitanje_identiteta._Bilten_Studija_o_mladima_za_mlade_01-2010.pdf


Bužinkić, E., ur. (2016.) Manifest o interkulturalnom društvu. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/62/Panel_o_interkulturalizmu_CMS_2016..pdf


Delić, Z., Uremović, M., Gajić, N., Jelečević, N., Gudlin, J., i A. Vujović (2012.) Kulturna i duhovna baština zavičaja, priručnik za nastavnike osnovnih škola. Osijek: Nansen dijalog centar.

URL: https://docs.google.com/file/d/0Bz3qYH9UBaWcSlB4S09DNkhaQlU/edit


Karlović, A., ur. (2011.) Oboji svijet tolerancijom 2011.: Prijedlog nastavnih jedinica povodom Međunarodnog dana tolerancije. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2015/06/Karlovic-Oboji-svijet-tolerancijom-2011.pdf


Lalić, S., ur. (2013.) Istraživački izvještaj – Zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/26/Istrazivacki_izvjestaj_KNJIZNI_BLOK.pdf


Marić, D., ur. (2014.) Interkulturalno obrazovanje kroz prizmu osobnih povijesti. Osijek: Nansen dijalog centar.

URL: https://docs.google.com/file/d/0Bz3qYH9UBaWcc05UbDExYmNJbGM/edit


Perak, J., Kožić, V. i V. Pavlović (2013.) Oboji svijet tolerancijom: Prijedlog nastavnih jedinica povodom Međunarodnog dana tolerancije. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2015/06/Perak-Kozic-Pavlovic-Oboji-svijet-tolerancijom-2013.pdf


Pučko otvoreno učilište Korak po korak (—-) Čuješ li me? Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.

URL: https://api.kpk.eglas.hr//uploads/cujeslime_de3ae04ae4.pdf


Pučko otvoreno učilište Korak po korak (—-) Kutak za roditelje-Zašto i kako graditi partnerstvo s roditeljima? Pučko otvoreno učilište Korak po korak.

URL: https://api.kpk.eglas.hr//uploads/korak_po_korak_reyn_brosura_partnerstvosobitelji_big_8b13a18aa6.pdf


Pučko otvoreno učilište Korak po korak (—-) Tko sam ja? – pitanje grupnog i osobnog identiteta. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.

URL: https://api.kpk.eglas.hr//uploads/tko_sam_ja_6bab8f90b9.pdf


Puhovski, T. i sur. (2010.) Oboji svijet tolerancijom: Prijedlog nastavnih jedinica povodom Međunarodnog dana tolerancije. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2010/12/Zbirka-priprema-Dan-tolerancije-2010.pdf


Senta, C., ur. (2016.) Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji u Hrvatskoj za 2015. Godinu. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL:http://www.cms.hr/system/publication/pdf/82/CMS_Izvjestaj_2015_web.pdf


Senta, C., ur. (2017.) “Razumijevanje rasizma i ksenofobije” Izvještaj o rasizmu i ksenofobiji za 2016. godinu. Zagreb: Centar za mirovne studije. URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/89/Razumijevanje_rasizma_i_ksenofobije_2016.pdf


Skupina autora (2015.) Svi smo mi djeca ovog svijeta: kako s učenicima razgovarati o izvjegličkoj krizi. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2015/11/Svi-smo-mi-v2-zavrsno.pdf


Vego, L., ur. (2013.) Priručnik o ljudskim pravima s naglaskom na zaštiti prava nacionalnih manjina. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL:http://www.cms.hr/system/publication/pdf/27/CMS_prirucnik_manjine_KB.pdf


Materijali vezani za područje ljudskih prava


LORI (2012.) Šalji dalje – prihvaćanje različitosti i suzbijanje nasilja nad LGBT mladima u školama. Rijeka: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
 
 

LORI (2016.) Priručnik za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice O SUZBIJANJU HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE TE VRŠNJAČKOG NASILJA NAD LGBTIQ UČENICIMA/ICAMA. Rijeka: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
 

LORI (2016.) Smjernice za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama. Rijeka: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
 

Kurikulum Rodna ravnopravnost, B.a.b.e. (2013.)

URL: https://babe.hr/wp-content/uploads/2021/09/brosura_nacrt_kurikuluma_path.pdf


Božićević, G., Mikić, LJ. i D. Zelić (2017.) Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice, priručnik za organizatore zajednice. Osijek: Nansen dijalog centar.

URL:https://drive.google.com/file/d/0Bz3qYH9UBaWcaEk2N3lqa3BwREE/view


Broz, T., ur. (2013.) Mlade žene mijenjaju svijet. Zagreb, CESI.

URL: https://cesi.hr/wp-content/uploads/2020/03/mlade_zene_web.pdf


Broz. T., Obradović-Dragišić, G., Gospočić, A., i N. Bijelić (2012.) ROZA-Rodna ravnopravnost u lokalnim zajednicama. Zagreb. CESI.

URL: http://www.cesi.hr/wp-content/uploads/2007/03/roza_2.pdf


Buković, N., ur. (2013.) NeuDOBan položaj: priručnik za suzbijanje diskriminacije mladih na tržištu rada. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/24/NeuDOBan_polo%C5%BEaj_-_priru%C4%8Dnik_za_suzbijanje_diskriminacije_mladih_na_tr%C5%BEi%C5%A1tu_rada.pdf


Bušić Crnković, A.; Frlan Bajer A. i L. Načinović (2012.) NeuDOBan položaj: izvještaj o diskriminaciji mladih na Hrvatskom tržištu rada. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/25/NeuDOBan_polo%C5%BEaj_-_izvje%C5%A1taj_o_diskriminaciji_mladih_na_hrvatskom_tr%C5%BEi%C5%A1tu_rada.pdf


Kevo,T., ur. (2017.) Put prema ljudskim pravima: teorija i praksa zaštite ljudskih prava. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/26/Put_prema_ljudskim_pravima_-_Teorija_i_praksa_za%C5%A1tite_ljudskih_prava.pdf


Kobaš, V., Jurišić, L. i T. Broz (2008.) MIA – Mlade i aktivne. Zagreb. CESI.

URL: http://www.cesi.hr/mia-mlade-i-aktivne/


Kuća ljudskih prava, B.a.b.e., Centar za mirovne studije i GONG: materijali za preuzimanje (prezentacije, publikacije, kurikulumi iz ljudskih prava, političke pismenosti i aktivnog građanstva) http://www.kucaljudskihprava.hr/ipa-goo/materijali-za-preuzimanje/


Pučko otvoreno učilište Korak po korak – Što siromaštvo čini djeci? Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.

URL: https://api.kpk.eglas.hr//uploads/siromastvo_7b029b74c3.pdf


Pučko otvoreno učilište Korak po korak – Vrtić za sve! – gradimo zajednicu koja omogućuje jednake šanse za svako dijete. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.

URL: https://api.kpk.eglas.hr//uploads/vrtic_za_sve_a496fbb357.pdf


Vego, L., ur. (2013.) Priručnik o ljudskim pravima s naglaskom na zaštiti prava nacionalnih manjina. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/27/CMS_prirucnik_manjine_KB.pdf


Vego, L., ur. (2013.) Priručnik o ljudskim pravima s naglaskom na zaštiti Gong, Kuća ljudskih prava i Centar za mirovne studije (2018). Ljudska prava ukratko (video).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=2evnI83rhQc


GOOD Inicijativa (2018).  Ravnopravnost osoba različitih seksualnih orijentacija (video).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=DMAREPFTi4Q


GOOD Inicijativa (2018).  Rodna ravnopravnost (video).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=LCN-N47408o&t=


Grupa autora (2018.) Kurikulum GEAR: Gradnja inkluzivnih interkurnih okruženja kroz globalno građansko obrazovanje.

URL: https://www.gong.hr/media/uploads/finalni_gear_curriculum-hrv.pdf


DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje (2021) – Brošura “Priča o globalnom obrazovanju”

https://www.cms.hr/system/article_document/doc/715/Pri_a_o_globalnom_obrazovanju_-_bro_ura.pdf


Gong (2019.) Kviz na temu “Ljudska prava i građanstvo”

URL: https://edu.gong.hr/2021/06/30/kviz-na-temu-ljudska-prava-i-gradanstvo/


Gambiroža, V. i Penić, B. (2020) HERO – Human Rights Education Opportunity Manual. Karlovac: Carpe Diem.

URL: https://drive.google.com/file/d/1a6WZICuO8G10j-cuoAGo2AvR2sTsLpkl/view


Materijali vezani za metodiku nastave


Čubrilo, S., Krušić, V. i M. Rimac Jurinović (2017.) Odgoj za građanstvo, odgoj za život. Priručnik aktivnih metoda za građanski odgoj i obrazovanje s primjerima dobre prakse. Zagreb. Hrvatski centar za dramski odgoj i Školska knjiga.

URL: http://www.hcdo.hr/wp-content/uploads/downloads/2017/03/P91557_Odgoj_za_gradanstvo.pdf


Zenzerović Šloser, I., ur. (2014.) Znam, razmišljam, sudjelujem – Priručnik za nastavnike: Pomoć u provedni građanskog odgoja i obrazovanja, 2. Izdanje. Zagreb: Centar za mirovne studije i Mreža madih Hrvatske.

URL:http://www.cms.hr/system/publication/pdf/80/GOO_prirucnik_za_nastavnike_Prer2izd_SCREEN.pdf


Materijali vezani za ekonomsku/gospodarsku dimenziju


CROSOL (2022.) Priručnik o pravednom oporezivanju za predavače i edukatore

URL: https://crosol.hr/wp-content/uploads/2022/09/Prirucnik-o-pravednom-oporezivanju.pdf


Centar za mirovne studije (2022.) Društvena i ekonomska pravednost – materijal za obrazovne radnice i radnike

URL: https://www.cms.hr/system/publication/pdf/183/Dru_tvena_i_ekonomska_pravednost_-_materijal_za_obrazovne_radnice_i_radnike.pdf


Materijali vezani za ekološku dimenziju


Udruga Centar za mirovne studije (2020.) “Znanje za održivo djelovanje – od teorije do prakse”, priručnik za obrazovne radnice i radnike

URL: https://www.cms.hr/system/publication/pdf/141/Prirucnik_-_Znanje_za_odrzivo_djelovanje_Od_teorije_do_prakse.pdf


Eko Zadar (2021): Brošura za pripremu radionica iz područja građanskog odgoja i obrazovanja “Solidarnost i aktivno djelovanje za održivi razvoj”

URL: https://ekozadar.hr/wp-content/uploads/2021/05/Solidarnost-i-aktivno-djelovanje-za-odrzivi-razvoj.pdf


Udruga Zelena Istra (2020.) “Pokreni se, promijeni sve!”, kratki film o održivom razvoju. Pula: Zelena Istra.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5_YWNqs8rMI


Kožić Komar, V. i Kuhar, M. (2019) Malim koracima do velikih promjena: Učitelji i učenici zajedno za zeleniju budućnost! Zagreb: Forum za slobodu odgoja, Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2019/04/2019-MOMB-Dobre-prakse.pdf


Udruga Zelena Istra (2016.) Cijena ugljena, animirani film. Pula: Udruga Zelena Istra.

URL (HR): https://www.youtube.com/watch?v=9h45hYuIroo

URL (ENG):https://www.youtube.com/watch?v=QMIQvb7gLbQ


Udruga Zelena Istra (2017.) Zarobljenici ugljena, animirani film. Pula: Udruga Zelena Istra.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=8AjAHzAXuvo&pbjreload=10


Brana S. (2015.) Kalić, priručnik za upoznavanje lokvi u Istri; Pula: Zelena Istra i JU Natura Histrica. URL: https://cutt.ly/xt8Aqmf


Brana, S., Zgrablić, Ž., Fornažar, A. i R. Pavličević (2012.) Šumski istraživači, priručnik za upoznavanje šumskih zajednica u Istri; Pula: Zelena Istra. URL: https://cutt.ly/2yYCijn


Maružin Kasumović, D., V. Marković, D. Siljan i R. Pavličević (2017.) Od Zelenog vrta do Zelenog pjata, priručnik za provedbu redovne nastave s učenicima s intelektualnim poteškoćama koji se školuju za pomoćna zanimanja u poljoprivredi i ugostiteljstvu; Pula: Zelena Istra. URL: https://cutt.ly/gt8AHTh


Učenici OŠ Stoja Pula, T. Benčić, S. Bančić, R. Pavličević (2014.) Istarska zelena kuharica, priručnik za upoznavanje ljekovitog bilja Istre; Pula: Zelena Istra. URL: https://cutt.ly/Pt8A9vH


Burba, I. i R. Pavličević (2015.) Otpadnici, interaktivna slikovnica i bojanka za edukaciju djece nižih razreda osnovne škole o pravilnom gospodarenju otpadom. Pula: Zelena Istra.

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/a6/be/a6be60dd-6a82-44ca-ba85-e3592c9e2793/otpadnici-slikovnica.pdf


Udruga Zelena Istra, Juhas V. (2020.) Planet u glavu, animirani film. Pula: Zelena Istra. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9elxR5xgofM&t=33s


Burba I., Brnić N. – Zelena Istra (2019.), Avanture jednog lava; Umag: Grad Umag. URL: https://cutt.ly/ByYVesT


Burba I., Brnić N. – Zelena Istra (2019.), Bojanka; Umag: Grad Umag. URL: https://cutt.ly/syYVkbb


Burba I. – Zelena Istra (2017.), Otpadnici; Umag: 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge-UMAG. URL: https://cutt.ly/YyYBzLW


Učenici Osnovne škole Dr. Mate Demarina (2019.), Morske avanture jednoga Jure; Medulin: Općina Medulin. URL: https://cutt.ly/WyYMTWM


Zelena Istra (2020.), Mogu i ja. Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za predškolsku djecu. Edukativni materijali za odgojitelje. Novigrad: Grad Novigrad

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/11/f4/11f464ff-2fb1-4e98-a9da-cc7a8fe17206/edukacija-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom-za-predskolsku-djecu.pdf


Zelena Istra (2020.), Mogu i ja. Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za razrednu nastavu. Edukativni materijali za nastavnike. Novigrad: Grad Novigrad

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/84/b4/84b4e462-531b-4fb6-9ded-60209b7fcfae/edukacija-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom-za-razrednu-nastavu.pdf


Zelena Istra (2020.), Mogu i ja. Edukacija o održivom gospodarenju otpadom za predmetnu nastavu. Edukativni materijali za nastavnike. Novigrad: Grad Novigrad

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/5b/92/5b920c58-9d6c-42ff-8b1c-f3bd5bc13bb1/edukacija-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom-za-predmetnu-nastavu.pdf


Zelena Istra (2020.), Posso farlo anch’io. Educazione alla gestione sostenibile dei rifiuti per bambini in età prescolare. Materiali didattici per gli educatori. Novigrad: Grad Novigrad

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/82/13/821346f7-cb07-4d31-b59d-16a2ede7f55f/educazione-alla-gestione-sostenibile-dei-rifiuti-per-bambini-in-eta-prescolare.pdf


Zelena Istra (2020.), Posso farlo anch’io. Educazione alla gestione sostenibile dei rifiuti per l’insegnamento di classe. Materiali didattici per gli insegnanti. Novigrad: Grad Novigrad

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/99/ae/99ae2b38-c51b-4162-b51f-018717f16fa0/educazione-alla-gestione-sostenibile-dei-rifiuti-per-l-insegnamento-di-classe.pdf


Zelena Istra (2020.), Posso farlo anch’io. Educazione alla gestione sostenibile dei rifiuti per l’insegnamento di materia. Materiali didattici per gli insegnanti. Novigrad: Grad Novigrad

URL: https://www.zelena-istra.hr/media/filer_public/c3/a0/c3a0330f-3e03-4ee6-84d8-5c1ae3c0638b/educazione-alla-gestione-sostenibile-dei-rifiuti-per-l-insegnamento-di-materia.pdf


Zelena Istra (2022.) Alati za učenje – alati za održivi razvoj, Priručnik za nastavnike i osobe koje rade s mladima. Bazzocchi, A., Brnić, N., Burba, I., Cerar, A., Mickov, D., Peterlin, M., Simoneti, M. (2022.)

Hrvatska verzija:

https://www.zelena-istra.hr/media/articles/files/Alati-za-ucenje-alati-za-odrzivi-razvoj_Hrvatski_oPFFECz.pdf

Engleska verzija:

https://www.zelena-istra.hr/media/articles/files/Tools-for-learning-tools-for-sustainable-development_English.pdf

Talijanska verzija:

https://www.zelena-istra.hr/media/articles/files/Strumenti_per_l_apprendimento_Strumenti_per_lo_sviluppo_sostenibile_Italiano.pdf

Slovenska verzija:

https://www.zelena-istra.hr/media/articles/files/Orodja-za-ucenje-orodja-za-trajnostni-razvoj_Slovenscina.pdf

Ostali materijali


“Slagalica” – Zaklada za razvoje lokalne zajednice / Mirna Šmit, Mirta Kovačević, Ljiljana Đurđević, Ivana Mlakar, Nataša Šego, Jelena Gordana Zloić (2021): “Vrline znanja: Škole kao pokretači zajednice (primjeri dobre prakse u ruralnim zajednicama Hrvatske)”

URL: https://www.zaklada-slagalica.hr/upload/docs/VRLINE%20ZNANJA%20web.pdf


Bačić, L. i V. Ilišin (2009.) Mladi i izgradnja mira. Zagreb: Centar za mirovne studije i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

URL:http://www.cms.hr/system/publication/pdf/2/Mladi_i_izgradnja_mira_2009.pdf


Bačić, L., ur. (2009.) Zvoni za mir. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/3/Zvoni_za_mir_2009.pdf


Bagić, D., ur. (2011.) Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: GONG i Fakultet političkih znanosti, Zagreb.

URL: http://gong.hr/media/uploads/odgaja_li_skola_dobre_gradjane.pdf


Bajai, N., ur. (2016.) Ključna pitanja u razvoju i provedbi strateških dokumenata politike za mlade. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/27/Klju%C4%8Dna_pitanja_u_razvoju_i_provedbi_strate%C5%A1kih_dokumenata_politike_za_mlade.pdf


Bajkuša, M. (2016.) Građanski odgoj i obrazovanje u prijedlogu Cjelovite kurikularne reforme: istraživačko izvješće s preporukama. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-29-GOOD-FSO-Analiza.pdf


Bajkuša, M. i T. Puhovski (2010.) Smjernice za uvođenje edukacije o Europskoj uniji u hrvatski obrazovni sustav. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: https://fso.hr/wp-content/uploads/2021/02/Bajkusa-Puhovski-Smjernice-za-ukljucivanje-edukacije-o-EU-2010.pdf


Bajkuša, M., A. Vrsalović i I. Veldić (2010.) Prijedlozi izvedbenih planova iz građanskog obrazovanja. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2015/12/2010-Prijedlog-izvedbenih-planova-iz-go.pdf


Bijelić, N. (2011.) Muškarci i rodna ravnopravnost u Hrvatskoj: Rezultati istraživanja IMAGES-International Men and Gender Equality Survey. Zagreb: CESI.

URL: http://www.cesi.hr/istrazivanje-muskarci-i-rodna-ravnopravnost-u-hrvatskoj/


Bijelić, N. i M. Gergorić (2013.) Mlade žene mijenjaju svijet: Rezultati istraživanja u Republici Hrvatskoj. Zagreb: CESI.

URL: http://www.cesi.hr/mlade-zene-mijenjaju-svijet-rezultati-istrazivanja-u-republici-hrvatskoj/


Broz T. i M. Gergorić (2016.) “A gdje su žene?” Analiza statusa žena u političkim strankama ususret lokalnim izborima 2017. godine. Zagreb: CESI.

URL: http://www.cesi.hr/a-gdje-su-zene-analiza-statusa-zena-u-politickim-strankama-ususret-lokalnim-izborima-2017-godine/


Broz, T. (2013.) Sudjelovanje mladih žena u procesima odlučivanja u Hrvatskoj. Zagreb: CESI.

URL: https://cesi.hr/sudjelovanje-mladih-zena-u-procesima-odlucivanja-u-hrvatskoj/


Broz, T. i M. Majnarić. (2013.) Sudjelovanje žena u lokalnim izborima 2013. godine na regionalnoj/županijskoj razini. Zagreb: CESI.

URL: http://www.cesi.hr/sudjelovanje-zena-u-lokalnim-izborima-2013-godine-na-regionalnoj-zupanijskoj-razini/


Buković, N.; Pekica, P. i M. Živković, ur. (2014.) Zakoni o mladima, mladi o zakonima. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/28/Zakoni_o_mladima__mladi_o_zakonima.pdf


Bužinkić, E., ur. (2013.) Znam, razmišljam, sudjelujem – 6. Bilten Studija o mladima za mlade. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/29/Znam__razmi%C5%A1ljam__sudjelujem___6._Bilten_Studija_o_mladima_za_mlade.pdf


Bužinkić, E., ur. (2014.) Obrazovanje kao promjena – 7. Bilten Studija o mladima za mlade. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/30/Obrazovanje_kao_promjena___7._Bilten_Studija_o_mladima_za_mlade.pdf


Cesar, S., Gospočić , A., Ćorić, G., Ivanković-Knežević, K., Obradović-Dragišić, G. i I. Tomić-Koludrović. (2005). Rodna perspektiva u politici i praksi. Zagreb: CESI.

URL: http://www.cesi.hr/rodna-perspektiva-u-politici-i-praksi/


Da Silva, M. C., ur. (2012.) Smjernice za globalno obrazovanje: priručnik za razumijevanje i primjenu globalnog obrazovanja. Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL:http://www.cms.hr/system/publication/pdf/75/Smjernice_za_globalno_obrazovanje.pdf


Đorđević, I., ur. (2015.) Portfolio Jezici zavičaja. Osijek: Nansen dijalog centar. URL: https://drive.google.com/file/d/0Bz3qYH9UBaWcYUxXUkpzNlZMS2s/edit


Gergorić, M. i T. Broz (2015.) Rodna analiza kandidacijskih lista i izabranih zastupnika i zastupnica na parlamentarnim izborima 2015. godine. Zagreb: CESI.

URL: http://www.cesi.hr/rodna-analiza-kandidacijskih-lista-i-izabranih-zastupnika-i-zastupnica-na-parlamentarnim-izborima-2015-godine/


Kamenko, J., Kovačević, M., Šehić Relić, L. (2016.) Volontiranje – prilika za nove kompetencije: Vodič kroz inkluzivno volontiranje za organizatore volontiranja. Osijek: Volonterski centar Osijek, Hrvatska mreža volonterskih centara.

URL: http://vcos.hr/files/pdf/publikacija_volontiranje_web.pdf


Kovačić, Marko i Horvat, Martina, ur. (2016) Od podanika do građana: razvoj građanske kompetencije mladih. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

URL:http://idiprints.knjiznica.idi.hr/507/1/Od%20podanika%20do%20gra%C4%91ana.pdf


Letinić, A. i sur. (2016): Čitajmo između redaka – razvoj medijske pismenosti (priručnik, pojmovnik i radni listići). Zagreb: GONG i KURZIV.

URL: http://www.gong.hr/media/uploads/med_pismenost_pub.pdf


Lovato, M. (ur.). Priručnik za nastavnike i edukatore. Osnaživanje mladih o temama održivoga razvoja i migracija. Osijek, 2019.

Lovato, M. (ur.). Započni promjenu: mladi i održivost. Priručnik za rad s mladima.Verona/Częstochowa/Stuttgart/Osijek, 2015.

Poučavaj promjenu: Kako postati nastavnik globalnog obrazovanja u 8 koraka. 2019.

Šibalić, I, Brezovac, V. Majić, I.K., Jeziak, E., Bednarczyk, H., Nardi, A., Morosillo, R. Cappellotto, G. Globalno obrazovanje za održivi razvoj. Osijek, 2015. 

 Šibalić, I, Brezovac, V. Majić, I.K., Jeziak, E., Bednarczyk, H., Nardi, A., Morosillo, R. Cappellotto, G. Globalno obrazovanje za održivi razvoj. Osijek, 2015.

URL: https://breza.hr/publikacije/


Milas, I., ur. (2014) Moja osobna povijest u multikulturalnom mozaiku zajednice. Osijek: Nansen dijalog centar.

URL: https://docs.google.com/file/d/0Bz3qYH9UBaWccllLel96ZW9UZDQ/edit


Novota, S., ur. (2016.) Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? Menadžment volonterskih programa u organizacijama

URL: http://www.volonterski-centar-ri.org/dokumenti/E-prirucnik-Menadzment_volonterskog_programa.pdf 


Pavlović, V. i F. Gospodnetić (2017.) Da sam ja netko! Stavovi učenika/ca srednjih strukovnih škola o volontiranju i aktivnom građanstvu. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2017/03/2017_Da_sam_ja_netko_final.pdf


Pavlović, V., A. Karlović i D. Morić (2015.) Knjiga dobrih ideja: školski projekti za razvoj kulture mira, suradnje i zajedništva. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.

URL: http://www.fso.hr/wp-content/uploads/2015/02/knjiga-dobrih-ideja.pdf


Pažur, M., ur. (2016.) Rekonstrukcija građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj: koncept, institucije, prakse. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/31/Rekonstrukcija_gra%C4%91anskog_odgoja_i_obrazovanja_u_Hrvatskoj_-_koncept__institucije__prakse.pdf


Prgić Znika, J., Kordić, I., Jeđud Borić, I. (2015.) Menadžment volontera: priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa

URL: http://www.volontirajmo.zagor.info/Content/documents/menad%C5%BEment%20volontera.pdf


Rajković,M. i E. Bužinkić, ur. (2012.) Studije slučaja mladih pripadnika socijalno isključenih skupina. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/32/Studije_slu%C4%8Daja_mladih_pripadnika_socijalno_isklju%C4%8Denih_skupina.pdf


Sočo, A., ur. (2015.) Teorija i praksa rada s mladima: Prilog razumijevanju rada s mladima u Hrvatskom kontekstu. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/33/Teorija_i_praksa_rada_s_mladima_-_Prilog_razumijevanju_rada_s_mladima_u_Hrvatskom_kontekstu.pdf


Spajić Vrkaš, V. (2014.) Eksperimentalna provedba kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja – Istraživački izvještaj. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/34/Eksperimentalna_provedba_kurikuluma_Gra%C4%91anskog_odgoja_i_obrazovanja___Istra%C5%BEiva%C4%8Dki_izvje%C5%A1taj.pdf


Šehić Relić, L., Kamenko Mayer, J., Kovačević, M., Prgić Znika, J., Pavelić Šprajc, I., Forčić, G., Staraj Uršić M., i Cek, M. (2019.) Generacija za V: Priručnik o volontiranju za srednjoškolce

URL: http://www.volonterski-centar-ri.org/wp-content/uploads/Generacija_za_V_e-publikacija_zadnja.pdf 


Šimunković, G., Forčić, G., Milinković, D., Kamenko Mayer, J., Šehić Relić, L., Hauser, M., Fabac, T., Matković, A., Tešija, T. (2019.) Generacija za V. Zašto i kako organizirati volonterski program u školi?

URL:https://vcos.hr/files/pdf/generacija_za_v_finalno_final_2019.pdf


Tešija, T. (2015.) Volonterkovi savjeti: volonterska početnica za učenike osnovnih škola

URL: https://www.vcz.hr/userfiles/Volonterkovi-savjeti-VCZ-web.pdf


Web portal “Dosta je mržnje!”: http://www.dostajemrznje.org/


Web portal “Libela” portal o spolu, rodu i demokraciji: www.libela.org


Zenzerović Šloser, I. i Jurman, L., ur. (2014.) Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje! Zagreb: Centar za mirovne studije.

URL: http://www.cms.hr/system/publication/pdf/33/NOT_final.pdf


Gambiroža, V. i Penić, B. (2018.) #SkillMe: online trening (zbirka radionica u sklopu neformalnog obrazovanja). Mreža mladih Hrvatske: Zagreb.

URL:https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/13/_SkillMe_prirucnik.pdf


Cule, P., Hadžić, M., Kuštreba, I., Raužan P., Vučić A. (2019.) Volonterska školica – podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa. Carpe Diem: Karlovac.

URL:https://drive.google.com/file/d/1RCFFnmMwQHQTnTpm80l7gw6LmxE6MgoB/view