Na okruglim stolovima u pet gradova predstavljena publikacija „Prema demokratskoj školi“

Tijekom studenog GOOD inicijativa je organizirala okrugle stolove u pet gradova kako bi se predstavila nova publikacija „Prema demokratskoj školi“, ali i potaknula rasprava oko sustavnog i kvalitetnog uvođenja građađanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovne ustanove.

Preko 200 osoba sudjelovalo je na okruglim stolovima koje su organizirale udruge članice GOOD inicijative u sklopu aktivnosti na lokalnoj razini s ciljem pokretanja lokalnih inicijativa jačanja građanskih kompetencija kod djece i mladih.


Prvi okrugli stol je održan u Splitu, 10. studenog u suradnji s Udrugom Info zona koja je i članica GOOD inicijative. Osim publikacije u Splitu je predstavljen i „riječki model“ uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja o kojem je govorila Mirela Pašić iz Grada Rijeke.

Ovaj model je posebno zainteresirao okupljene što je potaknulo živu raspravu o mogućnostima da se takav model primijeni i na području Splitsko-dalmatinske županije. Sudionici su posebno istaknuli potrebe odgojno-obrazovnih djelatnika za sustavnom i kvalitetnom potporom i podrškom i u trenutnom kontekstu međupredmetne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja.


Okrugli stol u Slavonskom Brodu održan je 15. studenoga u suradnji s Učilištem Moneo, ustanovom za obrazovanje odraslih i Udrugom za ruralni razvoj Eko Brezna. Petnaest sudionica i sudionika bilo je upoznato s publikacijom kao i s modelom provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u školama Grada Rijeke.

Tijekom rasprave učiteljice i stručne suradnice su ukazale na neke od problema s kojima se susreću u međupredmetnoj provedbi građanskog odgoja i obrazovanja posebno ukazujući na nedostatak kvalitetnih stručnih usavršavanja i nastavnih materijala koji bi im pomogli da nastava bude kvalitetnija.

Naglašeno je kako učenici pozitivno reagiraju na metodiku poučavanja građanskog odgoja i obrazovanja, no trenutni plan ne daje prostora da se učenicima da više prostora da obrađuju pojedine teme.

„Učenici su jednostavno tražili više, pa sam umjesto planirana dva sata posvećenih obradi lektire ‘Madame Bovary’ navedenu temu obrađivali šest sati nakon čega sam morala ‘hvatati’ plan i sadržaj“, rekla je jedan od sudionica nadodajući kako su učenici željeli, potaknuti lektirom, raspravljati o položaju žene u suvremenom društvu, dodatno čitati i istraživati. „Jednostavno sam morala odgovoriti na njihovu želju i potrebu“, zaključila je sudionica.


Članica inicijative u Sisačko-moslavačkoj županiji – Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota (Udruga IKS) – organizirala je okrugli stol „Prema demokratskoj školi“ u Sisačko-moslavačkoj županiji 16. studenog 2017. Okrugli stol je održan u Osnovnoj školi 22.lipnja u Sisku.

Osim Marija Bajkuše koji je ispred GOOD inicijative predstavio publikaciju na okruglom stolu je govorio i Goran Grgurač pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska. Pročelnik je upoznao tridesetak okupljenih sudionika s nedavno potpisanim Sporazumom između Grada Siska i Grada Rijeke kojim će Grad Sisak preuzeti „riječki model“ te od školske godine 2018./19. uvesti građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u škole kojima je Grad osnivač. Pročelnik je odgovarao na pitanja sudionika okruglog stola te ih upoznao s detaljima provedbe.

Na kraju je Mario Bajkuša obavijestio prisutne kako je GOOD inicijativa osigurala financijska sredstva preko projekta za stručno usavršavanje inicijalne skupine učitelja i stručnih suradnika za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja, te kako se tijekom siječnja i veljače planira objaviti poziv za sudjelovanje u navedenom stručnom usavršavanju.


Izvor: www.rijeka.hr

Udruga Delta i Udruga PaRiter iz Rijeke, članice GOOD inicijative, organizirale su okrugli stol u Rijeci 23. studenog 2017. u Gradskoj vijećnici. Ovaj okrugli stol bio je prilika da se osvrne na dvije godine provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u riječkim školama kao i da se predstave daljnje aktivnosti. Nakon što je Mario Bajkuša predstavio publikaciju „Prema demokratskoj školi“, Lana Golob, viša stručna suradnica za programa u Odjelu za odgoj i školstvo Grada Rijeke, je predstavila nalaze evaluacije provedbe izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja u riječkim školama.

Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj je predstavila daljnje korake u ovom programu koji idu u smjeru uvođenja izvannastavne aktivnosti u 7. i 8. razreda i razvoja programa za srednjoškolce koji bi se provodio kroz gradske ustanove.

Učiteljica Gordana Frol iz Osnovne škole Vežica predstavila je prisutnima konkretne aktivnosti koje je radila s učenicima u sklopu ove izvannanstavne aktivnosti te prenijela entuzijam, uključenost i zainteresiranost svih učenika sadržajima i metodama radam u sklopu izvannastavne aktivnosti.

Na kraju je Maja Uršić Staraj iz Udruge Delta predstavila projekt Udruge koji je u tijeku te istaknula načine suradnje škola i udruga, te pozvala škole da jasno izraze svoje potrebe u svrhu kvalitetnije pripreme projektnih prijedloga i ostvarivanja dugoročnije suradnje škola i udruga.

Završno je Mario Bajkuša obavijestio sve prisutne kako je, kao i u slučaju Grada Siska, GOOD inicijativa osigurala sredstva za stručno usavršavanje treće generacije učitelja i stručnih suradnika za provedbu ove izvannastavne aktivnosti.


Završni okrugli stol održao se u Puli u organiziraciji Udruge „Zelena Istra“ iz Pule i Centra za građanske inicijative iz Poreča.

Okrugli stol je okupio oko 100 odgojno-obrazovnih djelatnika s područja Istarske županije i studentica Učiteljskog studija Sveučilišta u Puli.

 

Na okruglom stolu su govorili Mario Bajkuša o publikaciji „Prema demokratskoj školi“, Lana Golob i Mirela Pašić iz Grada Rijeke o rezultatima uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u Gradu Rijeci kao i o budućim planovima u osnaživanju građanske kompetencije kod učenika.

Isto tako, na okruglom stolu je govorila i Patricija Percan, pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, o odluci Istarske županije da preuzme „riječki model“. U svom govoru pročelnica je navela do sada učinjene korake. Osim odluke o provedbi navedenog modela, do okruglog stola je osnovana radna skupina za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja, te je održana sjednica radne skupine.

Na čelu radne skupine nalazi se Tanja Carić, profesorica iz Gimnazije Pula koja je sve obavijestila kako je svim školama poslan poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u prvog godini uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja. Škole trebaju dostaviti iskaz do 15. prosinca 2017. godine.

 

Nakon vrlo žive i zanimljive rasprave koja je obilovala pitanjima, komentarima i prijedlozima, Mario Bajkuša je zaključio okrugli stol informacijom o tome kako je GOOD inicijativa osigurala sredstva za stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika i u Istarskoj županiji. Detaljnije informacije o stručnom usavršavanju bit će dostavljene zainteresiranim školama početkom 2018. godine.