Ništa kontra Splita

Nakon Dubrovnika i Šibenika, Split je treći grad u kojem smo organizirali javnu tribinu o građanskom odgoju i obrazovanju. Zahvaljujući logističkoj potpori uduge MoST, GOOD inicijativa predstavila je svoje djelovanje Splićankama i Splićanima koji su zainteresirano pratili Goraninu i Markovu prezentaciju o konceptima GOO-a, izazovima njegove implementacije te mogućnostima uključivanja zainteresirane javnosti u GOOD inicijativu.
Nakon prezentacije uslijedila su pitanja publike koja su se pretvorila u produktivnu i zanimljivu raspravu o izazovima provedbe sadašnjeg programa GOO-a s kojima su kao prosvjetni djelatnici suočeni.

Iskoristili smo ovu priliku i najavili početak velike kampanje Inicijative planirane za početak iduće godine u kojoj planiramo informirati i educirati širok krug dionika o važnosti kvalitetnog u strukturiranog uvođenja kurikuluma GOO-a, kao posebnog predmeta kompelementarnog međupredmetnom provođenju istoga, a sve utemeljeno na rezultatima znanstvenih istraživanja. Poseban interes sudionika/ica izazvala je planirana zagovaračka komponenta naše kampanje usmjerena prema Agenciji za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u kojoj ćemo zahtjevati promjenu dosadašnje stihijske i neadekvatne obrazovne politike.

Posebno nam je drago što se naša “udruga-domaćin” MoST pokazala kao izuzetno kvalitetan sugovornik po pitanju građanskog odgoja i obrazovanja .

Njihovim podržavanjem GOOD inicijative dobiili smo nove partnere na području Splita, a samim time i kvalitetniji kanal komunikacije s nastavnicima/cama, učenicima/cama i roditeljima.