Nova publikacija GOOD Inicijative i najava okruglog stola u Splitu

Višegodišnje zalaganje GOOD Inicijative za kvalitetno i sustavno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovni sustav Republike Hrvatske donijelo je niz pozitivnih iskustava i pomaka, ali je isto tako otvorilo mnogobrojna pitanja.

Projektima “Towards Civic Education in Schools” i “Time for GOOD Education” stvorena je mreža suradnika iz različitih skupina, dobiven je uvid u potrebe učenika, roditelja, nastavnika i ravnatelja te je pokrenut niz inicijativa na lokalnoj razini.

Polazeći od toga kako je kvalitetan građanski odgoj i obrazovanje moguće provoditi kroz povezanost predmeta i međupredmetnih tema unutar institucija koje su demokratski ustrojene, GOOD Inicijativa je razvila dva dokumenta: model demokratske škole i prijedlog nastavnog plana i programa za nastavni predmet “Građanski odgoj i obrazovanje”.

Oba ova dokumenta objavljena su u novoj publikaciji „Prema demokratskoj školi“ koja se može preuzeti s ove poveznice.

Uz spomenuta dva dokumenta publikacija sadrži i niz različitih materijala za ostvarivanje ishoda učenja koje su razvile i koje koriste članice GOOD Inicijative u svojemu radu na pojedinim temama iz građanskog odgoja i obrazovanja.

U svrhu predstavljanja publikacije i otvaranja rasprave o modelima uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole GOOD Inicijativa će tijekom studenog organizirati niz okruglih stolova u nekoliko gradova.

Prvi okrugli stol održat će se u Splitu, 10. studenog s početkom u 13.00 sati u prostorijama Info zone, Jerina 1 (poveznicu na facebook događaj možete pronaći ovdje).