NOVA ŠKOLSKA GODINA, STARI PROBLEMI – I u uvjetima epidemije nužno svima osigurati dostupno i kvalitetno obrazovanje

Dugogodišnji nerješavani problemi obrazovnog sustava, dodatno su opterećeni zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim rizicima koje donosi pandemija. Usto, Ministarstvo odugovlačenjem donošenja mjera nije osiguralo dovoljno vremena za pripremu nastave, a ni sredstva koja bi smanjila nejednake uvjete u školama i nastavi na daljinu, što će ostaviti dugoročne posljedice po učenice i učenike, upozorava GOOD inicijativa.

Prošlu izrazito zahtjevnu školsku godinu su odgojno obrazovni radnici i radnice, učenici i učenice, iznijeli suočeni s potpuno novim načinom rada. To je zahtijevalo brzu prilagodbu u uvjetima nedostatka opreme, stručne podrške i jasnih uputa za rad. U ovu školsku godinu ulazimo s iskustvom prošle, ali i s istim izazovima: kako u uvjetima epidemije svima osigurati dostupno i kvalitetno obrazovanje za sve na svim razinama.

Ministarstvo kašnjenjem ugrozilo prilagodbu nastave

Ipak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavom modela i preporuka samo 8 dana prije početka škole ponovno propustilo pravovremeno dati okvir za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa i osigurati vrijeme za prilagodbu školama, djeci i roditeljima

Modeli i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja daju vrlo malo smjernica o prilagobi sadržaja nastave. Izuzev epidemioloških uputa da se izvođenje nastave odvija bez miješanja učenika različitih razrednih odjela ili na daljinu Ministarstvo nije dalo dodatne smjernice za rad s darovitim učenicama i učenicima i onima s teškoćama u razvoju, kao i za izvođenje nastave učenja hrvatskog jezika za one koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.

Time se riskira ponavljanje situacije u kojoj je ranjivim skupinama djece otežan pristup nastavi, pogotovo u modelu nastave na daljinu. Imperativ je svakoj učenici, učeniku, učiteljici i učitelju osigurati pristup internetu i opremu za rad te hitno prilagoditi sadržaj nastave na daljinu za djecu inojezičare i djecu s teškoćama u razvoju, uključujući i program Škole na Trećem.

Ulaganje u obrazovne radnike i radnice i infrastrukturu preduvjet za ostvarivanje jedankog pristupa obrazovanju

Dodatno, GOOD inicijativa naglašava kako je potrebno da MZO hitno prilagodi kurikulume i ujednači očekivane ishode obrazovanja, posebno zato što dio škola sutra kreće sa skraćenim satima, dio s mješovitim modelom nastave, a za neke oblike nastave će se sigurno provoditi i nastava na daljinu. Naime, ove školske godine, škole same odabiru i prilagođavaju organizaciju nastave prema predviđenim modelima rada, što je u situaciji neujednačenih materijalnih i infrastrukturnih uvjeta dobro rješenje. Ostaje nejasno što provedba online i nastave u učionici znači za opterećenje obrazovnih radnika, odnosno hoće li neki nastavnici raditi i nastavu u učionici i od kuće te kako će osnivači škola i ministarstvo riješiti problem eventualnog nedostatka nastavnika i prekovremeni rad.

Nedostatak sustavnog i učinkovitog ulaganja u nastavnike kao nositelje odgojno-obrazovnog procesa, uz neujednačenu infrastrukturu i nedostatnu opremljenost škola, još jednom se pokazuju ključnim preprekama za ostvarivanje jedankog pristupa i kvalitete obrazovanja za sve učenike.

Građanski odgoj i obrazovanje nužno kvalitetno uvesti u škole

Situacija u kojoj se mijenja organizacija rada u školama ujedno je i prilika za odgovor na promjene u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu. Iako je građanska, medijska i politička pismenost djece i mladih u krizama koje se nižu potrebna više nego ikad, Građanski odgoj i obrazovanje i dalje je marginaliziran i nije sustavno i kvalitetno uveden u škole. Stoga je nužno čim prije ga uvesti kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole i kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima te provesti Cjelovitu kurikularnu reformu.

GOOD inicijativa svim učenicima i učenicama i odgojno obrazovnim radnicima želi uspješan početak nove školske godine za koju se nadamo da će unatoč svemu otvoriti nove prilike za učenje, a od odgojno obrazovnih vlasti traži cjelovite promjene u odgojno-obrazovnom sustavu, jer Hrvatska zaslužuje bolje.


 Foto : Forum za slobodu odgoja / Sve će biti u redu