Obilježavanje tjedna cjeloživotnog učenja u Zagrebu

wpfotka
GOOD Inicijativa obilježila je 2. listopada Tjedan cjeloživotnog učenja i u Zagrebu. Tijekom Bundekfesta organiziran je informativni štand s promotivnim materijalima, a aktivisti i aktivistice Inicijative razgovarali su s građanima koji su većinom iskazali podršku uvođenju GOO u škole.