Objava rezultata istraživanja GOOD inicijative

Pet godina nakon istraživanja političke pismenosti maturanata analiziranog u Studiji o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca “Odgaja li škola dobre građane?“, ove je godine provedeno novo kvantitativno istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku maturanata srednjih škola u Hrvatskoj (N=1146). Kako bi se istražilo i stavove odraslih u Hrvatskoj, istovremeno je provedeno i istraživanje stavova i percepcije o građanstvu na reprezentativnom uzorku opće populacije (N=1000).
Rezultati oba spomenuta istraživanja bit će objavljeni u istraživačkim izvještajima tijekom jutarnjih sati u četvrtak 1. listopada 2015 na našoj web stranici.

Istog dana, u 10 sati u prostorijama GONG-a, o rezultatima Istraživanja stavova i percepcije ispitanika o građanstvu govorit će Marko Kovačić, politolog s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. O rezultatima Istraživanja političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj govorit će Berto Šalaj, član Vijeća GONG-a, dok će Martina Horvat u ime GOOD inicijative pojasniti značenje rezultata istraživanja za reformu obrazovnog sustava.

Objava rezultata istraživanja GOOD inicijative