GOOD Školica: Nasilje u partnerskim odnosima mladih – prepoznati i reagirati

Nakon radionice sudionici i sudionice će biti upoznati/e s vrstama nasilja s naglaskom na manje poznate vrste nasilja, koje se nerijetko događaju u partnerskim odnosima mladih; steći uvid u prikaz aktualne situacije prema recentnim rezultatima istraživanja, te moći prepoznati neke od oblika nasilja, steći uvid kada i gdje se mogu obratiti za pomoć i podršku.

GOOD školica: Financijska pismenost u razrednoj nastavi

Na posljednjoj GOOD školici prije ljetnih praznika 2022. obrađujemo temu financijske pismenosti: od važnosti poučavanja financijske pismenosti od najranije dobi preko glavne domene financijske pismenosti, pa do ideja za nove načine korištenja nastavnih materijala

GOOD školica: Seksizam i govor mržnje na internetu – kako spriječiti?

Nakon radionice sudionici_ce će:

  • biti upoznati s negativnim utjecajima lažnih vijesti, clickbaita, govora mržnje i seksizma
  • biti upoznati s načinima kako zaustaviti njihovo širenje i koje su njihove posljedice
  • biti osvješćeniji u svakodnevnom praćenju medija i obraćat će pažnju na ove negativne pojavne oblike
  • biti će upoznati s načinima prijave seksizma i govora mržnje

GOOD školica: Mir je moj đir

Nakon radionice sudionici_ce će:

– dobiti uvid u aktivnosti i rezultate projekta promocije nenasilne komunikacije i prevencije međuvršnjačkog nasilja “Mir je moj đir”
– biti upoznati s kreativnim pristupima i metodama u obrađivanju tema osobnog i socijalnog razvoja (stereotipi, predrasude, tolerancija, poštivanje različitosti, nenasilna komunikacija, medijska pismenost, javni nastup, društveni aktivizam i dr.)
– biti osvješćeniji i spremniji za suradnju s organizacijama civilnog društva u provedbi kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj i rad u izvanškolskom okruženju

GOOD školica: Rodna ravnopravnost u školi

Nastavljamo sa ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami_e nastavnici_e i stručni_e suradnici_e. Ovaj put nam slijedi tema rodne ravnopravnosti u školi.
Nakon radionice sudionici_ce će:
● Razumjeti i razlikovati osnovne pojmove kao što su rod, rodna ravnopravnost, rodno osjetljivo obrazovanje i njihove specifičnosti
● Biti upoznati s rodnom perspektivom u obrazovnom kontekstu i različitim aspektima njezine primjene, te resursima za poučavanje o rodnoj ravnopravnosti
● Biti osvješteniji, osjetljiviji na rodne stereotipe, seksizam i nejednakost te spremniji za sadašnji ili budući rad koji će uključiti promociju rodne ravnopravnosti u odgojno-obrazovnom sustavu i izvan njega

GOOD školica: Interkulturalizam u i izvan učionice

Nakon radionice sudionici_ce će:

  • Razumjeti i razlikovati osnovne pojmove kao što su interkulturalizam, interkulturni dijalog, multikulturalnost i njihove specifičnosti
  • Biti upoznat s interkulturalnim načelima i dimenzijama te njihovom primjenom
  • Biti osvješćeniji i spremniji za sadašnji ili budući rad u interkulturalnom okruženju u odgojno-obrazovnom sustavu i izvan njega

Edukacija će se održati u srijedu, 16. ožujka 2022. od 18.00 do 20.00 sati na Zoom platformi te je namijenjena odgojno-obrazovnim djelatnicima_ama. Edukaciju će provesti Ivana Šibalić iz Udruge Breza.

GOOD školica: Pogled u političku pismenost

Nakon radionice sudionici i sudionice će razumjeti temeljne pojmove vezanih uz demokraciju, političke procese i građansko djelovanje; pojmovno razlikovati među aspektima fenomena politike; razumjeti pojam političke participacije i važnost izgradnje kompetencija za nju, te biti osnaženi za primjenu elemenata političke pismenosti u nastavi.

Prijavite se na listu GOOD nastavnika!

GOOD inicijativa pokrenula je mailing listu koju koristimo isključivo u svrhe obavještavanja o edukacijama koje provode članice GOOD inicijative, kao i u svrhu slanja korisnih i zanimljivih materijala koji se odnose na provedbu sadržaja različitih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja.

Generacija za V: razvoj volonterskih programa u školama – edukacija za nastavnike/ice

Razvijanje volonterskih programa u školama jedan je od ponajboljih načina uvođenja iskustvenog učenja u škole. Istraživanja su pokazala da volontiranje potiče razumijevanje i širenje prosocijalnog ponašanja, omogućava stjecanje i razmjenu različitih iskustava i znanja te povezivanje s drugima u različitim vrstama djelovanja. Sudjelujući u različitim aktivnostima kojima doprinose dobrobiti drugih, volonteri izgrađuju vlastito samopoštovanje, unose […]