Poziv na konferenciju za medije “Demokratski deficit mladih”

Više od polovine građana Hrvatske nema pozitivno mišljenje o politici, a prisutna je i relativizacija zaštite prava na slobodu govora, slobodu medija, slobodu udruživanja, prava nacionalnih manjina, kulturnu autonomiju i prava na azil. Posebno zabrinjava što, u odnosu na ostale dobne skupine, mladi između 18 i 29 godina imaju značajno manje interesa za politiku, smatraju da imaju vrlo slab utjecaj na politička događanja i značajno rjeđe su članovi političkih stranaka i sindikata.

Ovo su samo neki od izrazito poraznih rezultata istraživanja javnog mnijenja o razini informiranosti i stavovima građana, posebno mladih, o društvenim, političkim i ekonomskim temama. Istraživanje je tijekom siječnja 2015. na reprezentativnom uzorku proveo Institut za društvena istraživanja
(IDIZ) u suradnji s GOOD inicijativom za kvalitetno i sustavno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole, uz podršku Open Society Foundations.

Kako bi predstavili rezultate istraživanja, IDIZ i GOOD inicijativa pozivaju na konferenciju za medije „Demokratski deficit mladih“ u ponedjeljak 20. travnja 2015. u 10 sati u Pogonu – zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11.

Rezultate istraživanja predstavit će voditeljica istraživanja dr. sc. Anja Gvozdanović iz Centra za omladinska i rodna istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, dok će Emina Bužinkić u ime GOOD inicijative istaknuti potrebu za promjenama u odgojno-obrazovnom sustavu kako bi se povećale kompetencije građana za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu, ekonomiji i politici.