doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za djecu

Pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić za blog GOOD Inicijative

Za naš blog „Iz moje perspektive“ pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić odgovorila je na pitanja GOOD Inicijative o dječjim pravima, njihovoj povezanosti sa Građanskim odgojem i obrazovanjem, kurikularnoj reformi i vezanim temama.
S kojim se vidom kršenja dječjih prava Ured pravobraniteljice najviše susreće, na koji način informiranje djece može pomoći pri preveniranju kršenja njihovih prava, u kojoj mjeri Ured pravobraniteljice surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama u informiranju i educiranju djece o njihovim pravima i načinima postupanja u slučaju kršenja istih – odgovore na ta i druga pitanja pročitajte na našem blogu!