Predavanje o obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo

U subotu 7. prosinca, na Filozofskom fakultetu u Rijeci održano je predavanje o obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Emina Bužinkić iz GOOD Inicijative i Centra za mirovne studije spomenuto je predavanje održala za studente Dopunskog psihološko-pedagoškog obrazovnog programa.